Körjournal

Elektroniska körjournaler har blivit ett allt vanligare inslag i svenska företags fordonsparker.

Detta dels för att Skatteverket ställer allt högre krav på redovisning av privata resor och tjänsteresor samt att för egen del hålla isär vilka resor som ingår i tjänsten och inte. Vi säljer och monterar körjournaler av de främsta fabrikaten på marknaden.

 • Godkänd av skatteverket
 • Enkel att använda
 • Automatisk sammanställning över resor
 • Sammanfoga resor
 • Automatisk kategorisering
 • Skapa egna platser

En körjournal gör så att du kan känna dig trygg med att uppfylla alla skatteverkets krav. Du kan när som helst se, rapportera eller exportera dina resor med några knapptryckningar. Alla resor du gör sammanställs automatiskt i appen, du kan själv byta kategori, slå ihop och ange ärende för resorna.

Smarta funktioner som automatisk kategorisering och filtrering av resor gör att du snabbt kan klarmarkera föregående månads körjournal.

 • Automatisk körjournal
 • Healthcheck för bilen
 • Administratörsvy
 • Plug ‘n’ play
 • App för iPhone och Android
 • Passar alla bilar från 1996
 • Bilen i mobilen
 • Körjournal
 • Körjournal
Hör med oss hur vi kan hjälpa till att förenkla ert företags uppföljning av tjänsteresorna.

 • Benny Andersson

  Telefon: 019-277 20 06
  Örebro
 • Caroline Abou El Naga

  Telefon: 019-277 20 03
  Örebro
 • Lisa Kekki

  Telefon: 019-277 20 01
  Örebro
 • Magnus Westberg

  Telefon: 0586 - 21 64 10
  Karlskoga
 • Peter Salomonsson

  Telefon: 019-277 20 05
  Örebro