Fordonsdatorer

Vi har utvecklat en unik fordonsdatalösning för t.ex. åkeribranschen och ”skogsåkare” med ett Fleetsystem som med realtidspositionering via GPS gör det möjligt att hantera orderläggning och rapportering online för kostnads och tidseffektivisering. Dator levereras med en sk. ”HUD” (head up display) som är specialanpassad för ändamålet och för att förenkla hanteringen för användaren. I denna datalösning kan man även implementera sparsam körning via Drivec bridge samt komplettera med backkameror och använda dataskärmen som monitor.

Kontakta oss för att få veta mer.